Polityka i regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ogólne informacje o Polityce Prywatności stosowanej w serwisie aromarta.pl
1. Dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych użytkowników, korzystających z serwisu aromarta.pl (dalej: „Serwis”).
2. Wszelkie prawa do zawartości serwisu są zastrzeżone.
3. Dokładamy należytej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: „RODO”) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
4. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Marta Grochowalska z siedzibą w Radomsku, ul. Zachodnia 5.
5. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
6. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a. poprzez gromadzenie tzw. plików cookies, które są zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze, telefonie, czy innym urządzeniu, na którym użytkownik wyświetla Serwis,
b. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dostępnych na Serwisie informacje.
7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE COOKIES.
8. Dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje wykorzystywane są w celu zbierania danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) od osób zainteresowanych usługami oferowanymi przez Serwis.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z przepisami RODO. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych oraz może żądać usunięcia swoich danych.
10. Wszelkie udostępnione dane osobowe, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach innych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej serwis zostanie przez niego upoważniona lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na serwisie z mocy obowiązującego prawa.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
12. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach serwis będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
13. Osobom korzystającym z Serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania danych osobowych.
14. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności, można kontaktować się mailowo pod adresem mkgrochowalska(at)gmail.com

Regulamin opinii

Wszystkie opinie na stronie aromarta.pl pochodzą od osób korzystających z mojej oferty, do których sama zwróciłam się z prośbą o opinię.

O publikacji opinii decyduję osobiście. Opinie na stronie zamieszczane są przeze mnie. Osoby, które napisały opinie, nie otrzymują gratyfikacji.

Jeśli chcesz zamieścić opinię lub zgłosić uwagi do zamieszczonej opinii, skontaktuj się ze mną np. przez formularz kontaktowy.

Regulamin może ulec zmianie. Nowe wersje będą publikowane na stronie.